Наручивање уџбеника за 1 разред.

ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА!

Обавештење за родитеље, листу одабраних уџбеника за 1 разреда који ће се користити у следећој школској години и сагласност , где се исто види динамика плаћања и текући рачун „Хијероглифа“

ОБАВЕШТЕЊЕ за родитеље

Прилог 1- Уџбеници за 1 разред

Прилог 2- Образац Хијероглиф- за 1 разред