ОБАВЕШТЕЊЕ – БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

Министарство просвете планира да, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, 05 Број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. годинеобезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе изабрале да користе у настави у школској 2023/2024. години за ученике основних школа.

 Циљ је да се у школској 2023/2024. години, а у складу са средствима из буџета за 2023. годину, у оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе, обезбеде бесплатни уџбеници за што већи број ученика основних школа.

 У складу са тим,  у прилогу Вам достављамо допис који садржи информације од значаја за реализацију програма и упутство за унос података о броју ученика у основним школама на територији Републике Србије.

Нарочито указујемо на то да су директор и запослени у школи одговорни за благовремено обавештавање свих родитеља, односно других законских заступника ученика, путем успостављених канала комуникације, прикупљање документације, унос и тачност унетих података.

У том смислу, молимо школе да посебну пажњу посвете обавештавању родитеља о праву на бесплатне уџбенике, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, као и о потребној документацији и роковима за пријаву.  Сагласно томе, потребно је да обавештење објаве на званичној интернет страници школе, истакну на огласној табли и улазним вратима школе, као и да свим расположивим начинима комуникације (непосредно/ родитељски састанци, званична и електронска пошта, апликације за комуникацију које користе и слично), обезбеде благовремено информисање свих родитеља и тиме осигурају да сваки ученик који има право на бесплатне уџбенике то право и оствари.

Захваљујемо на сарадњи.

Срдачан поздрав,
Министарство просвете
Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање
Немањина 22-26

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *