Распоред звона

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА (СТАРИЈИ РАЗРЕДИ – ПРВА СМЕНА, МЛАЂИ РАЗРЕДИ – ДРУГА СМЕНА)

ПРВА СМЕНА (5 – 8 разред)                       ДРУГА СМЕНА (1 – 4 разред)
0. час 6.45 – 07.30                                        0. час 13.00 – 13.45
1. час 07.30 – 08.15                                     1. час 13.50 – 14.45
2. час 08.20 – 09.05                                     2. час 13.50 – 14.35
    велики одмор                                             велики одмор
  09.05 – 09.20                                               14.35 – 14.50
3. час 09.20 – 10.05                                      3. час 14.50 – 15.35
4. час 10.10 – 10.55                                      4. час 15.40 – 16.25
5. час 11.00 – 11.45                                       5. час  16.30 – 17.15
6. час 11.50 – 12.35
7. час 12.40 – 13.25
8. час 13.30 – 14.15

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА (МЛАЂИ РАЗРЕДИ – ПРВА СМЕНА, СТАРИЈИ РАЗРЕДИ – ДРУГА СМЕНА)

ПРВА СМЕНА (1 – 4 разред)
ДРУГА СМЕНА (5 – 8 разред)
0. час 6.45 11.30 – 12.15
1. час 07.30 – 08.15 12.30 – 13.15
2. час 08.20 – 09.05 13.20 – 14.05
велики одмор
09.05 – 09.20 14.05 – 14.20
3. час 09.20 – 10.05 14.20 – 15.05
4. час 10.10 – 10.55 15.10 – 15.55
5. час 11.00 – 11.45 16.00 – 16.45
6. час 11.50 – 12.35 16.50 – 17.35
7. час 17.40 – 18.25
8. час