Настава

Распоред писаних провера школска 2023/2024 – 2 полугодиште

Распоред писаних провера НИЖИ РАЗРЕДИ- 2 полугодиште

Распоред писаних провера ВИШИ РАЗРЕДИ – 2 полугодиште

Распоред писаних провера ТЕРЕН – 2 полугодиште

Распоред часова 2023/2024

Матична школа старији разреди

Грабовница

Косаничка Рача

Криотеријуми оценивања 2022-2024

критеријуми оцењивања 1 разред

критеријуми оцењивања 2 разред

критеријуми оцењивања 3 разред

критеријуми оцењивања 4 разред

критеријуми оцењивања српски језик и књижевност

критеријуми оцењивања- страни језик

критеријуми оцењивања информатика и рачунарство

ликовна култура – критеријуми оцењивањa

критеријуми-физичког-васпитања

Физика критеријуми оцењивања

критеријуми оцењивања-хемија

критеријуми и елементи оцењивања из технике и технологије

критеријуми оцењивања у настави историје и географије

математика – критеријуми оцењивања