ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Ученици 5 и 6 разреда као и увек показују своју креативност и рад.

Теме:СТОП КОРОНИ, ЈЕДАН ДАН У ИЗОЛАЦИЈИ, МОЈА ПРАВА, МЕДИЈИ

[ALW ID=757]