Контакт

АДРЕСА:

ОШ “Дринка Павловић”
Вука Караџића 54, 18430 Куршумлија

ТЕЛЕФОН:

Директор: 027/389-050
Помоћник директора: 027/8100-091
Секретар и рачуноводство: 027/8100-091

Е-ПОШТА:

osdrinka@mts.rs

Контакт овлашћеног лица за заштиту података о личности:

Јелена Ђорђевић, дип. правник, секретар школе,

адреса: Вука Караџића 54, тел: 027/8100-091, еmail: osdrinka.zpol@gmail.com